Poslovni načrti upravljavca JŽI

»Skladno z 10. odstavkom 11. c člena  Zakona o železniškem prometu (ZZelP-UPB8)(Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18) mora upravljavec javne železniške infrastrukture  na svoji spletni strani objaviti Poslovni načrt upravljavca javne železniške infrastrukture.«

 

2021 

Poslovni načrt družbe SŽ - Infrastruktura, d. o. o., za leto 2021 s projekcijo poslovanja 2022-2023 

Predlog poslovnega načrta družbe SŽ - Infrastruktura, d. o. o., za leto 2021 s projekcijo poslovanja 2022-2023

2020

Poslovni načrt družbe družbe SŽ - Infrastruktura, d. o. o., za leto 2020 s projekcijo poslovanja 2021-2022

Predlog poslovnega načrta družbe SŽ - Infrastruktura, d. o. o., za leto 2020 s projekcijo poslovanja 2021-2022

2019

Poslovni načrt družbe družbe SŽ - Infrastruktura, d. o. o., za leto 2019 s projekcijo poslovanja 2020-2021

Predlog poslovnega načrta družbe SŽ - Infrastruktura, d. o. o., za leto 2019 s projekcijo poslovanja 2020-2021

2018

Poslovni načrt družbe SŽ - Infrastruktura, d. o. o., za leto 2018 s projekcijo poslovanja 2019-2020

Predlog poslovnega načrta družbe SŽ - Infrastruktura, d. o. o., za leto 2018 s projekcijo poslovanja 2019-2020

2017

Poslovni načrt družbe SŽ - Infrastruktura, d. o. o., za leto 2017 s projekcijo poslovanja 2018-2019

Predlog poslovnega načrta družbe SŽ - Infrastruktura, d. o. o., za leto 2017 s projekcijo poslovanja 2018-2019

2016

Poslovni načrt družbe SŽ - Infrastruktura, d. o. o., za leto 2016 s projekcijo poslovanja 2017-2018

Predlog poslovnega načrta družbe SŽ - Infrastruktura, d. o. o., za leto 2016 s projekcijo poslovanja 2017-2018