Operativni predpisi za prevoznike

Operativne predpise za prevoznike izdaja SŽ-Infrastruktura in jih sestavljajo: Navodila, Načrti, Priročniki, Obvestila, Postajni poslovni redi, Poslovniki in Odredbe.