Predpisi

Zakonodaja EU

Zakonodajo EU sestavljajo: Uredbe evropskega parlamenta in Sveta, Odločbe evropskega parlamenta in Sveta, Tehnične specifikacije za interoperabilnost - konvencionalne hitrosti, Direktive EU in Sklepi Evropske komisije. Le-ta je dosegljiva na spletnem naslovu: http://www.azp.si/pages/si/zakonodaja.php.

Evropski predpisi

Nacionalna zakonodaja

Nacionalni predpisi

Ostali dokumenti