Predpisi

Zakonodajo EU sestavljajo: Uredbe evropskega parlamenta in Sveta, Odločbe evropskega parlamenta in Sveta, Tehnične specifikacije za interoperabilnost - konvencionalne hitrosti, Direktive EU in Sklepi Evropske komisije. Le-ta je dosegljiva na spletnem naslovu: http://www.azp.si/pages/si/zakonodaja.php.

Nacionalni varnostne predpise obvladuje AŽP, uporabljajo pa jih upravljavec JŽI in prevozniki. Le-te sestavljajo: Zakoni s področja železniškega prometa in podzakonski akti: Uredbe, Sklepi in Pravilniki.

Osnutek pogodbe o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje 1.1. 2016 do 31.12. 2020

Osnutek pogodbe med Vlado Republike Slovenije in SŽ-Infrastruktura o opravljanju storitev upravljavca JŽI.

Pogodba o opravljanju storitev upravljavca JŽI za obdobje 2016-2020

Aneks št. 1 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca JŽI za obdobje 2016-2020

Aneks št. 2 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca JŽI za obdobje 2016-2020

Aneks št. 3 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca JŽI za obdobje 2016-2020

Aneks št. 4 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca JŽI za obdobje 2016-2020

Aneks št. 5 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca JŽI za obdobje 2016-2020

Aneks št. 6 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje 2016-2020

Aneks št. 7 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje 2016-2020

Predlog poslovnega načrta družbe SŽ - Infrastruktura, d. o. o., za leto 2019 s projekcijo poslovanja 2020-2021

Pogodba je sestavljena na podlagi 11., 11.a in 11.b člena ter ob upoštevanju 11.c člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZZelP) in tretjega odstavka 2. člena Uredbe o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja železniškega prometa (Uradni list RS, št. 115/07).