Služba za vodenje prometa

Služba za vodenje prometa na JŽI je obvezna gospodarska javna služba (OGJS), ki se izvaja na podlagi Zakona o železniškem prometu, Uredbe o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe, Zakona o varnosti v železniškem prometu in ostalih veljavnih podzakonskih aktov. Z izvajanjem OGJS vodenja prometa na JŽI se zagotavlja vodenje, upravljanje in izvajanje železniškega prometa, zagotavlja varno delovanje in nadzor nad izvajanjem železniškega prometa.

V dejavnosti vodenja prometa se izvajajo naslednje naloge:

 • lokalno in daljinsko vodenje prometa vlakov,
 • operativno organiziranje prometa vlakov,
 • obveščanje o izrednih dogodkih in sodelovanje pri raziskavi, organizaciji ter odpravi posledic izrednih dogodkov,
 • izdelovanje Postajnih poslovnih redov, Tehnoloških procesov dela in Poslovnikov,
 • izvajanje nadzora nad delom izvršilnih železniških delavcev,
 • vodenje in koordinacija dela pri daljinskem in lokalnem vodenju prometa,
 • zagotavljanje sistema varnega upravljanja (SVU) pri daljinskem in lokalnem vodenju prometa,
 • koordinacija dela vseh centrov vodenja prometa,
 • operativno načrtovanje prometa v sodelovanju s sosednjimi železniškimi upravljavci,
 • sprejemanje naročil ad hoc vlakovnih poti, izdelava njihovega operativnega voznega reda in nadzor nad uporabo vlakovnih poti,
 • vpeljevanje/odpovedovanje vlakov in obveščanje o prometu ter načrtovanje vožnje vlakov ob prekinitva.

Naloge službe za vodenje prometa se izvajajo na sedežu družbe ter v njenih izpostavah, kot so pisarne ter prometna in službena mesta v dejavnosti vodenja prometa.