Služba za prodajo in trženje

V službi za prodajo in trženje se izvajajo naslednje naloge:

  • oblikovanje in izvajanje prodajne strategije ter strateško planiranje prodaje in prodajnih aktivnosti;
  • celovito upravljanje odnosov s strankami in gradnja dolgoročnih partnerstev;
  • načrtovanje prodaje in spremljanje realizacije prodajnega načrta;
  • zaračunavanje in pobiranje uporabnine ter nadomestila v okviru režima učinkovitosti;
  • raziskovanje trgov in analiza konkurence ter izvajanje poprodajnih aktivnosti (spremljanje zadovoljstva uporabnikov storitev);
  • izvedba postopkov pri pripravi javnih razpisov;
  • priprava ponudbe za OGJS storitve in druge storitve skladno s predpisi ter izvajanje pogodbe za OGJS storitve in druge storitve skladno s predpisi ter poročanje;
  • priprava komercialnih ponudb za prodajo storitev in starorabnega materiala JŽI ter trženje prostih TK kapacitet;
  • priprava in sklepanje prodajnih pogodb ter obračun in zaračunavanje stroškov opravljenih storitev in prodanega materiala JŽI ter oddanih TK kapacitet;
  • izdelava predloga in uskladitev letnega plana lastnih investicij ter spremljanje realizacije.