Katalog o informacijah javnega značaja

V Katalogu informacij javnega značaja si lahko preberete, katere informacije so v družbi SŽ-Infrastruktura, d.o.o. javnega značaja in jih posredujemo uporabnikom. Katalog je pripravljen v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in je v formatu pdf.