Javna železniška infrastruktura

Železniške proge

#

Glede na obseg prometa, gospodarski pomen in povezovalno vlogo železniškega prometa v prostoru proge delimo na glavne in regionalne proge.

Bolj podrobno

Signalna varnost

#

Uporaba železniških signalnovarnostnih naprav (SV) omogoča hitro, racionalno in predvsem varno vodenje železniškega prometa.

Bolj podrobno

Telekomunikacije

#

Železniško telekomunikacijsko (TK) omrežje je funkcionalno sklenjeno omrežje.

Bolj podrobno

Elektroenergetika

#

K elektroenergetskim napravam sodijo stabilne naprave električne vleke...

Bolj podrobno