Zgornji ustroj

Zgornji ustrojZgornji ustroj železniških prog obsega vzdrževanje in zamenjavo tirnic, pritrdilnega in veznega pribora, pragov, tirne grede s tamponskim slojem ali kot zgornji ustroj železniške proge na togi podlagi kot tir brez tirne grede na betonski plošči, jeklenih konstrukcijah tirov na asfaltnih podlagah, kretnic, križišč in dilatacijskih naprav. Na zgornjem ustroju se odpravljajo napake, ki nastajajo v določenem časovnem obdobju, s tem se upočasnjuje obrabo materiala, vzpostavlja se pravilna geometrija tira, predpisana tirna širina ter višina in smer tira.

Proge JŽI v gradbenem smislu predstavljajo okoli 1.540 km tirov in okoli 2.400 kretnic. Na območju JŽI, ki jo kot upravljavec vzdržujemo, so vgrajene tirnice in kretnice sistema  49E1, 54E1 in 60E1, tako na lesenih kot betonskih pragih. Na vseh progah JŽI v Republiki Sloveniji znaša tirna širina 1435 mm.

Dopustne obremenitve prog    
[t/os] 16 18 20 22,5
Kilometri 12,7 47,3 682,0 466,1
V odstotkih 1 3,9 56,5 38,6