Gradnja v varovalnem progovnem pasu

Vloga za pridobitev projektnih pogojev in soglasja

Vloga za ustanovitev služnostne pravice

 

Dodatek k vlogi za ustanovitev služnostne pravice:

Pravna podlaga in potek postopka sklepanja služnostne pogodbe
Kontaktni podatki cenilcev nepremičnin
Obvestilo izvajalcem del na železniškem območju

Informacije in stiki:


- Jure Borovšak - 01 29 14 211, GSM 031 863 220

- Damjan Hudin - 01 29 14 212