GSM-R

Na omrežju Slovenskih železnic je sistem GSM-R vgrajen na vseh glavnih in regionalnih progah. Grafični prikaz si lahko ogledate na sliki. 

Uporaba radijskega sistema GSM-R v voznorednem obdobju 2018/2019 ni obvezna.

Gostovanje
SIM kartice, izdane za omrežje GSM-R SI v upravljanju SŽ-I, omogočajo možnost gostovanja v sosednjih GSM-R omrežjih:
•         RFI (Italija);
•         ÖBB (Avstrija);
•         MAV (Madžarska).

SIM kartice
Pogoj za izdajo SIM kartic prevoznikom in uporabnikom je sklenjena pogodba. Veljajo Splošni pogoji uporabe digitalnega železniškega radijskega omrežja GSM-R na slovenskem železniškem omrežju.
Naročila SIM kartic za prevoznike in uporabnike je mogoče opraviti z Zahtevo za izdajo in aktivacijo SIM kartic.

Funkcionalnosti, omogočene za SIM profile, so opisane v dokumentu Profili.
Stroški zagotavljanja elektronskih komunikacijskih storitev v omrežju GSM-R so navedeni v ceniku.