Telekomunikacije

TelekomunikacijeŽelezniško telekomunikacijsko (TK) omrežje je funkcionalno sklenjeno omrežje, ki omogoča prenos informacij in podatkov za potrebe vodenja prometa in vzdrževanja infrastrukture, za zagotovitev nemotenega, varnega in urejenega odvijanja javnega železniškega prometa, pa tudi prenos informacij za potrebe poslovnih komunikacij.

Sestavljajo ga prenosni mediji (žični – kovinski ali optični – brezžični mediji), železniški TK sistemi in naprave ter terminalne naprave:

 • prenosni sistemi,
 • kabelski sistemi,
 • sistem železniške avtomatske telefonije (ŽAT),
 • prometni telekomunikacijski sistem (PTS),
 • sistem železniškega progovnega telefonskega omrežja,
 • naprave za radiokomunikacije,
 • naprave za registriranje posredovanih sporočil,
 • naprave za prenos podatkov in računalniška omrežja,
 • naprave za zvočno in vizualno obveščanje potnikov v realnem času,
 • interfonske naprave,
 • naprave za prenos in prikaz točnega časa,
 • naprave za napajanje TK naprav,
 • naprave za centralni nadzor in upravljanje telekomunikacijskega sistema,
 • delilniki, inštalacije in sistem lokalnih komunikacijskih omrežij,
 • ozemljila in druge naprave za zaščito telekomunikacijskih sistemov,
 • videonadzorni sistemi ali 
 • naprave za klic v sili in potniške informacije (stebriček SOS).

Na glavnem železniškem križu je na stebrih vozne mreže obešenih preko 560 kilometrov optičnega kabla, ki je temelj za delovanje digitalnih prenosnih sistemov in naprav. Na stranskih progah se kot prenosni medij uporabljajo večinoma bakreni kabli in zračni vodi, te proge so opremljene s starejšimi, analognimi napravami. V okviru projekta »Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju«, ki je v teku, bodo tudi ob stranskih progah položeni optični kabli in postopoma tudi nove, digitalne TK naprave in sistemi.

Osnovni podatki 
Proge, opremljene z digitalnimi telekomunikacijskimi napravami 545 km
Proge, opremljene z radiodispečerskimi zvezami (RDZ) 324 km
 
Statistični podatki 
Vir: statistika SŽ
Število DŽT in S-ŽAT central 37
Število vseh ŽAT priključkov 7120
Število digitalnih PDH naprav 77
Število digitalnih SDH vozlišč 24
Število postajnih telekomunikacijskih sistemov 37
Sodobne telekomunikacijske naprave na postajah 125
Telegrafska centrala 1
Teleprinterski priključki 34
Optični kabel 576 km
Progovni kabli 818 km
Zračni vodi 1274 km
Radiodispečerske zveze (RDZ): 394 km
stabilne postaje 68
lokomotivske postaje 164
UKV postaje:  
ročne postaje 644
stabilne in repetitorske postaje 261
mobilne postaje 90