Spodnji ustroj

Spodnji ustroj je del železniške proge, ki se sestoji iz zemeljskih tal progovnega telesa, premostitvenih objektov, predorov in galerij, nivojskih prehodov, postajnih objektov in naprav ter raznih objektov za zaščito in varovanje proge.

ObjektŠteviloDolžina (km)
Predori 87 35,64
Galerije 5 0,56
Mostovi, viadukti 435 12
Prepusti 2900 6
Peroni 372 44,6