Signalna varnost

Uporaba železniških signalnovarnostnih naprav (SV) omogoča hitro, racionalno in predvsem varno vodenje železniškega prometa.

Signalno varnostne (SV) naprave so tehnična sredstva, s katerimi zavarujemo kritična mesta (kretniška področja oz. postaje, odprto progo med postajami, križanja železniških prog s cestami v istem nivoju (NPr), ipd.) in s tem zagotavljamo varnost prometa, poleg tega pa omogočajo centralno in s tem optimalno vodenje železniškega prometa na večjih področjih.

Signalnovarnostne naprave v veliki meri razbremenjujejo prometno osebje rutinskih postopkov, najpomembnejše pa je, da je s tehničnimi sredstvi in logičnimi operacijami bistveno zmanjšan vpliv tako imenovanega "človeškega dejavnika", ki je sicer najpogostejši vzrok ogrožanja varnosti, kar v skrajnih primerih privede do škodnih dogodkov.

Signalnovarnostne naprave so, poenostavljeno gledano, svetlobni ali likovni signali ob progi, ki so preko centralne naprave v medsebojni odvisnosti in odvisnosti s kretnicami in drugimi napravami v voznih poteh, po katerih bo vozil vlak. Signali služijo za sporazumevanje med strojevodjo vlaka in prometnim osebjem, ki vodi železniški promet. Z njimi se prikazuje signalne znake za dovoljeno ali prepovedano vožnjo vlakov ter znake za dovoljeno vožnjo z redno ali zmanjšano hitrostjo, odvisno od položaja in geometrije proge, oblike vozne poti (v premo ali v odklon), prometne situacije, ipd.

Signalna varnost

 
Opremljenost prog km
Naprave avtomatskega progovnega bloka (APB) 311
Naprave medsebojne odvisnosti (MO) 302
Proga z daljinjskim vodenjem prometa 305,1
 
Opremljenost postaj št.
Postaje z elektronskimi SV napravami 30
Postaje z elektrorelejnimi SV napravami 67
Postaje s starejšimi SV napravami 29
 
Opremljenost nivojskih prehodov (NPr) št.
Število vseh NPr 690
Število NPr zavarovanih z avtomatsko napravo 302
Število NPr z avtomatsko svetlobno cestno signalizacijo 18
Število NPr zavarovanih z mehansko napravo ter zvočno in svetlobno signalizacijo 12
Število NPr zavarovanih z zapornim brunom 9
Število NPr označenih z Andrejevim križem 349