Nivojski prehodi

Nivojski prehod (v nadaljevanju NPr) je križanje javne kategorizirane  ali nekategorizirane ceste, ki je dana v uporabo za cestni promet (v nadaljevanju  ceste) in železniške proge v istem nivoju, ki ne vključuje dostopov na perone in službenih prehodov.

Nivojske prehode se ureja in ukinja skladno s predpisanimi pogoji v veljavnih predpisih RS skupaj z upravljavci cest. Ureditev oziroma ukinitev preveri komisija za NPr imenovana s strani Ministrstva za infrastrukturo, katere člani so upravljavci cest in JŽI, lokalna skupnost, predstavniki Ministrstva za notranje zadeve in varnostnih agencij. 

Opremljenost nivojskih prehodov (NPr)  
Število vseh nivojskih prehodov 714
NPr zavarovani z avtomatsko varnostno napravo 297
NPr zavarovani z avtomatsko svetlobno cestno signalizacijo 18
NPr zavarovani z mehansko napravo ter zvočno in svetlobno signalizacijo 15
NPr zavarovani z zapornim brunom 9
NPr označenih z Andrejevim križem 
375

Zavarovani prehodi     339

Prehodi označeni z Andrejevim križem         375

Število vseh nivojskih prehodov          714

Stanje 31.12.2020