Nivojski prehodi

Nivojski prehod (v nadaljevanju NPr) je križanje javne kategorizirane  ali nekategorizirane ceste, ki je dana v uporabo za cestni promet (v nadaljevanju  ceste) in železniške proge v istem nivoju, ki ne vključuje dostopov na perone in službenih prehodov.

Nivojske prehode se ureja in ukinja skladno s predpisanimi pogoji v veljavnih predpisih RS skupaj z upravljavci cest. Ureditev oziroma ukinitev preveri komisija za NPr imenovana s strani Ministrstva za infrastrukturo, katere člani so upravljavci cest in JŽI, lokalna skupnost, predstavniki Ministrstva za notranje zadeve in varnostnih agencij. 

Opremljenost nivojskih prehodov (NPr)  
Vseh NPr 745
NPr zavarovani z avtomatsko varnostno napravo in zapornicami 272
NPr zavarovani z avtomatsko svetlobno cestno signalizacijo 19
NPr zavarovani z mehansko napravo ter zvočno in svetlobno signalizacijo 23
NPr zavarovani z zapornim brunom 5
NPr pasivno zavarovani  s cestno signalizacijo - Andrejev križ
426