Elektroenergetika

 

K elektroenergetskim napravam sodijo stabilne naprave električne vleke (SNEV), ki skrbijo za nemoten prenos električne energije iz javnega distribucijskega omrežja do električnih vlečnih vozil in ostalih energetskih naprav, kot so: nizkonapetostne transformatorske postaje, zunanja razsvetljava, gretje kretnic in energetske naprave v zgradbah. Stabilne naprave sestavljajo elektronapajalne postaje (ENP) s priključnimi daljnovodi in kablovodi, vozno omrežje (VO) in sistem daljinskega vodenja SNEV.

Na Slovenskih železnicah so proge praktično v celoti elektrificirane z enosmernim sistemom z nazivno napetostjo 3 kV, le na obmejnih odsekih je izvedena elektrifikacija s sistemom, ki ga imajo sosednje države Avstrija (15 kV, 16,67 Hz), Hrvaška (25 kV, 50 Hz) in Madžarska (25 kV, 50 Hz).

Električna energija se iz srednjenapetostnega in visokonapetostnega omrežja preko daljnovodov oziroma kablovodov prenaša do ENP, kjer se transformira in usmeri ter razdeli po odsekih voznega omrežja. V 25 ENP so glede na zahtevnost proge nameščeni po dve usmerniški skupini z nazivnim tokom 667 A, 1000 A, 1500 A ali 2000 A.

Prenos energije do vozil je izveden preko voznega omrežja, ki je električno razdeljeno na vzdolžne in prečne odseke z več kot 700 stikali. Posamezen odsek predstavlja omrežje enega tira med postajami ali skupine tirov na postaji. Zaradi relativno velikih vlečnih tokov sta na glavnih tirih nameščena dva kontaktna vodnika preseka 100 mm2 in dve nosilni vrvi 120 mm2, tako da znaša skupni presek  440 mm2, oz. dva kontaktna vodnika preseka 100 mm2 in  nosilna vrv 120 mm2, tako da znaša skupni presek 320 mm2. Skupna dolžina vseh elektrificiranih tirov znaša več kot 1400 km.

Stabilne naprave električne vleke se vodijo daljinsko iz treh centrov vodenja (CV SNEV), CV SNEV Ljubljana, CV SNEV Maribor, CV SNEV Postojna.

Razvoj stabilnih naprav električne vleke je usmerjen tako v posodobitve obstoječih naprav, kot tudi v elektrifikacijo novih tirov na obstoječih in novih progah. Na področju ENP je tako predvideno nadaljevanje zamenjav naprav s sodobnejšimi, medtem ko je razvoj voznega omrežja usmerjen v uporabo kvalitetnejših materialov in opreme ter zmanjševanja vplivov na okolico.

                                                                                                                                                                                                                                

 

Osnovni podatki  
Dolžina elektrificiranih prog 609,7 km

 

Statistični podatki  
Vir: Statistika SŽ
Sistem elektro vleke DC 3000 V
Dolžina elektrificiranih prog (km) 609,7 km
dvotirne proge 330,9 km
enotirne proge 278,8 km
Število elektronapajalnih postaj (ENP) 25