Trenutni večji projekti na JŽI

Področje inženiringa trenutno deluje na naslednjih večjih projektih:

  • elektrifikacija železniške proge Pragersko-Hodoš,
  • modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper,
  • modernizacija obstoječe proge Slovenska Bistrica-Pragersko,
  • modernizacija obstoječe železniške proge Dolga gora-Poljčane,
  • uvedba sistema ERTMS/ETCS na glavnih progah Slovenskih železnic,
  • uvedba GSM-R sistema na celotnem omrežju Slovenskih železnic.