Trenutni večji projekti na JŽI

Področje inženiringa trenutno deluje na naslednjih večjih projektih:

  • Uvedba sistema ETCS na odseku Dobova – Zidani Most in Pragersko – Šentilj (v teku, zaključek v letu 2023),
  • Nadgradnja odseka Poljčane – Slovenska Bistrica (zaključen v letu 2019),
  • Nadgradnja predora Karavanke (v teku je priprava javnega naročila, zaključek v letu 2021),
  • Nadgradnja odseka Ljubljana – Divača (postopek je v fazi projektiranja),
  • Nadgradnja proge Ljubljana – Jesenice (postopek je v fazi projektiranja),
  • Izvedba Tivolskega loka (postopek je v fazi priprave DPN),
  • Uvedba daljinskega vodenja prometa na progi Zidani Most – Šentilj in Zidani Most – Ljubljana (v teku je izvedba 1. faze, rok zaključka 1. faze je v letu 2025),
  • Nadgradnja Kočevske proge (v teku je modernizacija SVTK naprav, zaključek je predviden v drugi polovici leta 2020 in uvedba potniškega prometa v voznorednem obdobju 2020/2021.

Podrobni opisi projektov in slikovno gradivo se nahaja na spletni strani DRSI: http://www.krajsamorazdalje.si/