Inženiring

Na področju inženiringa deluje usklajena ekipa inženirjev različnih strok, ki za naročnika izvaja naslednje naloge:

  • storitve vodenja in koordinacije investicijskih projektov,
  • opravlja nadzor nad izvajanjem del,
  • izvedba strokovnega svetovanja,
  • pripravlja tehnično in investicijsko dokumentacijo,
  • opravlja revizije projektne dokumentacije,
  • pridobiva soglasja in dovoljenja,
  • izvaja tehnične preglede,
  • vodi postopke javnega naročanja in
  • na ta način omogoča naročniku strokovno in ekonomično izvedbo investicij.