Uporabnina

Z osnovno uporabnino so pokriti stroški najmanjšega obsega storitev. Sistem izračunavanja uporabnin temelji na naslednjih načelih: 

  • enostavnost izračuna,
  • preglednost,
  • nepristranskost,
  • odvisnost od stroškov.


Več informacij v zvezi z uporabnino je na voljo tukaj.