Režim učinkovitosti

Z režimom učinkovitosti se spodbuja prevoznike v železniškem prometu in upravljavca infrastrukture k zmanjševanju motenj na železniškem omrežju in izboljšanju kakovosti izvedbe prevoznih storitev ter se posledično zagotavlja optimalna uporaba javne železniške infrastrukture. Več informacij v zvezi z režimom učinkovitosti je dostopnih v šestem poglavju.