Program omrežja

Program omrežja je akt, v katerem so podrobno obrazložena splošna pravila, roki, postopki in merila v zvezi z dodeljevanjem in zaračunavanjem uporabe infrastrukturnih zmogljivosti. Poleg tega vsebuje tudi informacije, potrebne za vložitev prošenj za dodelitev infrastrukturnih zmogljivosti, informacije o možnih dodatnih in pomožnih storitvah ter druge informacije. Program omrežja za tekoče in naslednje voznoredno obdobje je dostopen na spletni povezavi tnih in pomožnih storitvah ter druge informacije.

Program omrežja 2022

Spremembe Programa omrežja 2022

3. spremembe Programa omrežja 2022

 Program omrežja 2023

Spremembe Programa omrežja 2023

2.spremembe Programa omrežja 2023