Preobremenjena infrastruktura

Na podlagi 27. člena Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi je upravljavec dne 17.07.2018 odsek proge Divača – Koper razglasil za preobremenjeno infrastrukturo, ker tudi po opravljenem usklajevanju ni bilo mogoče zadostiti vsem vlogam za dodelitev vlakovnih poti oziroma ni bilo mogoče zadostiti potrebam po infrastrukturnih zmogljivostih.

 

Skladno z 28. členom navedene uredbe je upravljavec v januarju 2019 izdelal analizo zmogljivosti, katera je pokazala, da odstotek izkoriščenosti tega odseka v zadnjih letih nenehno konstantno raste in že od leta 2014 v povprečju presega 100%. 

 

Na podlagi analize zmogljivosti in z upoštevanjem 29. člena navedene uredbe je bil v juliju 2019 izdelan »Načrt razširitve zmogljivosti na preobremenjeni infrastrukturi odseka Divača – Koper«, ki zajema:

- obseg prometa z napovedjo in izkoriščenostjo:

- obseg prometa,

- zmogljivost in izkoriščenost proge,

- napoved železniškega prometa;

- predlogi ukrepov:

- obstoječa proga Divača – Koper,

- drugi. tir Divača – Koper,

- nova dvotirna proga Divača – Koper,

- vozlišče Koper.

 

Odsek proge Divača – Koper je bila od leta 2014 dalje izkoriščena 100% ali več, kar pomeni, da na njem praktično ni več prostih kapacitet in so potrebni nadaljnji investicijski ali organizacijski ukrepi za povečevanje zmogljivosti.

 

Od leta 2019 dalje se je zaradi zaključene investicije v izvlečni tir in predvsem v pENP Hrastovlje (znižanje intervalov odprave v smeri Koper – Divača zaradi energetskih omejitev) prepustna zmogljivost odseka sicer povečala za 4 vlake na dan, a je to zgolj kratkotrajen učinek, ki se z visoko rastjo tovornega prometa izniči v 1-2 letih.