Trenutno stanje na železniškem omrežju

Upravljavec vodi železniški promet na JŽI na osnovi sprejetega voznega reda omrežja.

Zaradi izrednosti, ki nastanejo zaradi zunanjega vpliva kot so incidenti, motnje in nesreče, v procesu izvajanja železniškega prometa, cestnega prometa, ki se križa z železniškim omrežjem in vplivom izrednih vremenskih razmer, pride do neplaniranih ovir pri izvajanju prometa vlakov ter do odstopanja od veljavnega voznega reda.

Proge