Ovire v prometu

Upravljavec zagotavlja normalno obratovalno sposobnost in prometno varnost na železniškem omrežju z vzdrževanjem javne železniške infrastrukture (JŽI), ki jo opravlja v okviru Obvezne gospodarske javne službe. Vzdrževanje JŽI obsega vzdrževalna dela, obnove in nadgradnje, pri čemer prihaja do ovir v prometu vlakov in zapor tirov.