Sklepi sej odbora

Sklepi 1. redne seje odbora z dne 18.12.2018

  1. Potrdi se sestava stalnega odbora za usklajevanje potreb na področju železniške infrastrukture.
  2. Potrdi se zapisnik uvodnega sestanka za vzpostavitev stalnega odbora za usklajevanje potreb na področju železniške infrastrukture z dne 15.11.2018 s smernicami za delovanje odbora.
  3. Odbor se je seznanil s predstavitvijo investicij v JŽI v finančni perspektivi 2014 – 2020).
  4. Odbor se je seznanil s predstavitvijo sprememb programa omrežja 2019 in vsebin programa omrežja 2020. V okviru rednih sej stalnega odbora za usklajevanje potreb na področju železniške infrastrukture se opravi obravnava predlaganih sprememb veljavnega programa omrežja in vsebin programa omrežja za naslednje voznoredno obdobje.