Naročanje vlakovnih poti

Prosilci, ki želijo pridobiti vlakovno pot na JŽI, vložijo vlogo za dodelitev vlakovne poti pri agenciji. Vlogo za dodelitev vlakovne poti vloži prosilec v predpisanih časovnih terminih preko spletne aplikacije ePoti, orodja PCS ali na v Programu omrežja objavljeni tiskovini. Več informacij v zvezi z naročanjem vlakovnih poti je dostopnih pri enotni kontaktni točki - OSS in v poglavju programa omrežja.