Dostop do infrastrukture

Opravljanje oziroma zagotavljanje prevoznih storitev v železniškem prometu lahko izvaja samo prevoznik. Prosilec, ki ni prevoznik, mora imeti sklenjeno pogodbo s prevoznikom za opravljanje oziroma zagotavljanje prevoznih storitev v železniškem prometu.