Company profile

Slovenske železnice, d.o.o.

Kolodvorska 11

SI-1506 Ljubljana

 

Basic information

Slovenske železnice, d.o.o.

Kolodvorska 11

SI-1506 Ljubljana

Phone: +386 129 12 100

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registration number: 5142733

ID number for VAT: SI 18190995

Number of current account at Nova Ljubljanska banka: 02923-0019346887

Companies in the Group

SŽ-Tovorni promet, d. o. o.

Company name - full: 

Slovenske železnice – Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d. o. o. 

(Slovenian Railways – Freight transport, operator of freight services in domestic and international rail transport Ltd)

Company name - short: SŽ-Tovorni promet, d. o. o. (SŽ-Tovorni promet, d. o. o.)

Registered office: Ljubljana

Business address: Kolodvorska 11, SI-1000 Ljubljana

Share capital: EUR 36,860,941.92 

Registration number: 6017231000

VAT number: 84667044

ID number for VAT: SI84667044

 

SŽ-Potniški promet, d. o. o.

Company name - full: 

Slovenske železnice-Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d. o. o.

(Slovenian Railways – Passenger transport, operator of passenger services in domestic and international rail passenger traffic Ltd)

Company name - short: SŽ-Potniški promet, d. o. o.

Registered office: Ljubljana

Business address: Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.

Share capital: EUR 21,479,969.86 

Registration number: 6017274000

VAT number: 89393686

ID number for VAT: SI89393686

 

SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

Company name - full: 

Slovenske železnice-Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d. o. o.

(Slovenian Railways – Infrastructure, company for the management and maintenance of rail infrastructure and for rail traffic management)

Company name - short: SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

Registered office: Ljubljana

Business address: Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.

Share capital: EUR 15,828,186.15 

Registration number: 6017177000

VAT number: 94995737

ID number for VAT: SI94995737

 

SŽ-Vleka in tehnika, d. o. o. 

Zaloška cesta 217

SI-1000 Ljubljana

Phone: +386 129 12 197

Fax: +386 123 14 788

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Website: www.sz-vit.si

 

SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o.

Kolodvorska ulica 11

SI-1000 Ljubljana

Phone: +386 1434 04 86

Fax: +386 1432 72 13

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.sz-zip.si

 

SŽ–Železniška tiskarna Ljubljana, d. d. 

Hladilniška pot 28

SI-1000 Ljubljana

Phone: +386 129 15 610

Fax: +386 129 15 640

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.sztiskarna.si

 

Prometni institut Ljubljana d. o. o. 

Kolodvorska ulica 11

SI-1000 Ljubljana

Phone: +386 129 14 626 

Fax: +386 123 19 277 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.prometni-institut.si

 

SŽ–Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d. 

Ob zeleni jami 2

SI-1000 Ljubljana

Phone: +386 129 12 205

Fax: +386 129 13 280

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.sz-zgp.si

 

Fersped, d. o. o. 

Parmova 37

SI-1000 Ljubljana

Phone: +386 1300 71 12 

Fax: +386 1436 15 74 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.fersped.si