Načrtovana dela na železniškem omrežju

Zaradi vzdrževanja, obnov in nadgradenj javne železniške infrastrukture se vsa dela usklajujejo z različnimi izvajalci in načrtujejo za tri mesece vnaprej. Z načrtom zapor se seznanijo vsi zainteresirani uporabniki javne železniške infrastrukture, tako prevozniki in predstavniki upravljavca, kot tudi njihovi poslovni partnerji.

Večje načrtovane zapore na Slovenskih železnicah v času od 16.01. 2017 do 22.01. 2017 – 3. teden

Večje načrtovane zapore na Slovenskih železnicah v času od 09.01. 2017 do 15.01. 2017 – 2. teden

Večje načrtovane zapore na Slovenskih železnicah v času od 01.01. 2017 do 08.01. 2017 – 1. teden

Proge