Politika kakovosti

SŽ-Tovorni promet si kot del skupine Slovenske železnice nenehno prizadeva za izboljšanje kakovosti naših storitev.
Svoje prizadevanje oz. stremljenje k celoviti kakovosti naših storitev dokazujemo s sistemom kakovosti ISO 9001:2008, katerega veljavnost uspešno podaljšujemo že vse od leta 1997. Zadnja certifikacijska presoja je bila v skladu s pravili certifikacijske hiše Bureau Veritas uspešno opravljena januarja 2013, SŽ-Tovorni promet pa je z njo podaljšal veljavnost certifikata kakovosti za mednarodni in notranji železniški tovorni promet.

Politika kakovosti Slovenskih železnic

 1. http://prohrw.com/fear/hornady-lock-n-load-auto-charge-ebay.html Filozofija podjetja
  Delamo odkrito in z zaupanjem v sebe in druge. Na težave gledamo kot izziv za njihovo rešitev. Ugotavljamo vzroke neskladnosti in jih jemljemo kot priložnost za sprejem sistemskih ukrepov. Naša tradicija in delavnost je temelj za kakovost in razvoj. S prijaznimi, zdravimi, varnimi in zanesljivimi storitvami prispevamo h kakovosti življenja v Sloveniji in Evropi.
 2. click here Kakovost po meri uporabnika in zahtevah trga
  Naše storitve prilagajamo zahtevam zunanjih in notranjih odjemalcev. Uporabnike spodbujamo k zaupanju v naše storitve.
 3. купить Метамфетамин Петухово Varnost prometa, ljudi in pošiljk
  Varnost je naša prioriteta. Ljudi, pošiljke, sredstva in okolje varujemo pred poškodbami in škodljivimi vplivi.
 4. follow url Kontrola procesa dela in jasne odgovornosti
  Naši postopki dela so nadzorovani in usmerjeni v zagotavljanje varnosti, zanesljivosti in točnosti. Opredeljene so povezave, naloge, pooblastila in odgovornosti za zagotavljanje varnega in učinkovitega dela.
 5. Максимальную скорость движения ограничили на улице Удмуртской в Ижевске Informiranost uporabnika storitev
  Sproti informiramo naše odjemalce o stanju pri prevozu in o drugih pomembnih zadevah.
 6. http://dhkpano.com/death/kupit-amfa-bolohovo.html Nenehne izboljšave procesov dela
  Nenehno izboljšujemo naše storitve in odpravljamo neskladnosti. Izdelujemo analize neskladnosti, odkrivamo slabosti našega dela in sprejemamo korekcije, korektivne in preventivne ukrepe.
 7. go site Merjenje kakovosti
  Za merjenje kakovosti uporabljamo kazalnike (merila) in primerna orodja za preizkušanje postopkov dela in izvajamo izboljšave za doseganja načrtovanih ciljev. Kazalniki (merila) so okvir za določanje in pregledovanje ciljev kakovosti.
 8. Фенотропил: инструкция по применению, цена, отзывы врачей, аналоги, побочные эффекты Kompetentnost in motiviranost za delo
  Dobro usposobljeno, informirano in motivirano osebje je temelj uspešnosti podjetja. Z zavedanjem in usposabljanjem smo sposobni izboljševati učinke našega podjetja.
 9. http://dhkpano.com/death/informatsiya-o-legalga.html Zagotavljanje virov
  Vodstvo zagotavlja potrebne vire, sredstva in ljudi ter je odgovorno za izvajanje politike kakovosti in sistema vodenja kakovosti skladno z zakonskimi zahtevami in standardi kakovosti.
 10. here Odgovornost vodstva in zaposlenih za politiko kakovosti
  Vsi zaposleni so osebno odgovorni za kakovost svojega dela in izvajanje politike kakovosti. Vodstvo se zaveda svoje posebne odgovornosti za kakovost in prispeva k njenem uresničevanju in izboljševanju.