Prodaja neuporabnega materiala

Slovenske železnice vabijo k nakupu neuporabnega materiala.

 

Javno zbiranje ponudb za prodajo tovornih vagonov

Sprememba navodila ponudnikom št. 60404-4/2018-2, z dne 06.07.2018, za oblikovanje ponudbe za prodajo tovornih vagonov

Javno odpiranje ponudb bo 21.8.2018 ob 12.00. 

 

Javno zbiranje ponudb za prodajo nerabnih tirnic

Javno odpiranje ponudb bo 4.9.2018 ob 12.00.