Program omrežja

SŽ Infrastruktura, d. o. o., opravlja naloge upravljavca javne železniške infrastrukture ter objavlja Program omrežja Republike Slovenije, ki je pripravljen v skladu z Zakonom o železniškem prometu, Uredbo o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi in direktivami Evropske unije.

Program omrežja obsega informacije o javni železniški infrastrukturi (JŽI) v lasti Republike Slovenije, o pogojih za pristop, postopku za dodelitev vlakovnih poti, razpoložljivih storitvah za uporabnike JŽI in načinu zaračunavanja uporabnine.

Sestavni del Programa omrežja so tudi informacije o storitvah, ki jih ponuja SŽ, d.o.o., in informacije o železniški infrastrukturi, ki ni sestavni del JŽI.

Za izdelavo Programa omrežja v SŽ, d.o.o. je pristojna Poslovna enota za vodenje prometa. Pri pripravi so sodelovali tudi strokovnjaki Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije.

slovenske_zeleznice

Vodenje prometa

Kolodvorska 11
1506 Ljubljana

Tel.: 01 29 14 140

Faks.: 01 29 14 811