Javni razpisi in objave

Slovenske železnice na tej strani objavljamo razpise in javne objave za prodajo nepremičnega premoženja, oddajo nepremičnega premoženja v najem, dajanje v zakup ali v uporabo, objavljamo namere za ustanovitev služnosti ali za ustanovitev stavbne pravice in podobno. 

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNIN

Ljubljana, TRG OF

Razpisna dokumentacija

Fotografije

 

Nerezine, Hrvaška

Razpisna dokumentacija

Fotografije

 

Nerezine in Stinica, Hrvaška 

Razpisna dokumentacija

Fotografije

 

Jesenice, Polzela, Hočko  Pohorje, Ždinja vas

Razpisna dokumentacija

Fotografije:

Grafični prikazi:

Image Gallery

{gallery}3461{/gallery}