Javni razpisi in objave

Slovenske železnice na tej strani objavljamo razpise in javne objave za prodajo nepremičnega premoženja, oddajo nepremičnega premoženja v najem, dajanje v zakup ali v uporabo, objavljamo namere za ustanovitev služnosti ali za ustanovitev stavbne pravice in podobno. 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Razpisna dokumentacija

Rok za oddajo ponudb je 16.11.2018 do 12.00

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNIN

Ljubljana, TRG OF

Razpisna dokumentacija

Fotografije