O nas

Osebna izkaznica

#

Slovenske železnice-Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenja železniškega prometa, d.o.o.

Bolj podrobno

Ovire v prometu

#

Upravljavec zagotavlja normalno obratovalno sposobnost in prometno varnost na železniškem omrežju z vzdrževanjem javne železniške infrastrukture (JŽI), ki jo opravlja v okviru Obvezne gospodarske javne službe.

Bolj podrobno

Mednarodni prometni koridorji na omrežju SŽ

#

Eden izmed temeljnih ciljev evropske prometne politike je preusmeritev blagovnih tokov iz cestnega na železniško omrežje.

Bolj podrobno

Načrtovana dela na železniškem omrežju

#

Vse večje načrtovane zapore na železniškem omrežju so objavljene en teden vnaprej.

Bolj podrobno